Uitleg geschatte omzet

Om je als organisatie een inzicht te geven in de waarde van een klant maken wij een schatting van de maandelijkse omzet. De prijs die wordt weergegeven  is een indicatie van de eventuele omzet die kan worden gegenereerd uit de aanvraag of oproep van deze ouder.

Waarop is deze berekening gebaseerd?

De berekening die wordt weergegeven is een indicatie van de beoogde omzet die uit de aanvraag/oproep kan worden gehaald. De schatting  is gebaseerd op de voorkeuren voor opvang per dag die ouder heeft gemaakt. We zijn hierbij uitgegaan van een een gemiddeld  uurtarief voor kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang locaties binnen Nederland. Op basis hiervan maken wij een berekening van de verwachte omzet die een ouder kan betekenen voor jouw organisatie.

Voor een Kinderdagverblijf geldt het volgende:

  • Het pakket is gebaseerd op 52 weken opvang;
  • Hierbij geldt dat een hele dag opvang van 07:00 – 18:30 is;
  • En dat voor een hele dag opvang het standaard uurtarief van €7,03 wordt gehanteerd;
  • Hierbij geldt dat er halve dagopvang mogelijk, ochtend van 07:00 – 12:00 en middag van 12:00 – 18:30;
  • En dat voor een halve dag opvang het standaard uurtarief van €7,03 wordt gehanteerd;

Voor een BSO geldt het volgende:

  • Het pakket is gebaseerd op 52 weken opvang;
  • Hierbij geldt dat voorschoolse opvang van 07:00 – 08:30 is;
  • En dat voor voorschoolse opvang het standaard uurtarief van €6,91 wordt gehanteerd;
  • Hierbij geldt dat naschoolse opvang van 14:00 – 18:00 is;
  • En dat voor naschoolse opvang het standaard uurtarief €6,91 wordt gehanteerd;